Съобразена с околната среда & TRGS 611 директивата високопроизводителна охлаждащо-смазваща течност

KinkOil Ecotec е многофункционална, високопроизводителна охлаждащо-смазваща течност, разработена за тежки отрезни приложения с високи параметри на скорости и подаване на железни и не железни метали, както и на неръждаеми стомани.

Предимства:

  • Съобразена с околната среда & TRGS 611 директивата
  • За феритни и неферитни метали, както и за неръджаеми стомани
  • Безопасен за операторите
  • Слабо разпенване
  • Висококачествена повърхност на среза
  • Минимално образуване на утайка

KinkOil Ecotec е без формалдехид, хрор, сяра и вторични амини. Съобразена е с околната среда и TRGS 611 директивата. KinkOil Ecotec може да бъде използвана като смазваща тичност в спрей системи или смесена с вода като охлаждаща течност.

Препоръчваме използване на следните съотношения за стомани, неръждаеми стомани, медни сплави, легирани стомани или алуминий:

  • Нормално приложение: 5%
  • Тежки приложения: 10%

Отличните смазващи добавки осигуряват висококачествена повърхност на среза. Също така KinkOil Ecotec има и високоефективни антикорозионни свойства. Поради изключително ниското разпенване при всички атмосферни условия, използването на KinkOil Ecotec минимизира разливането и загубите, като подобрява ефективността на машините.

Таблицата с правилата за безопазност при професионална употреба е налична при запитване.