За ваша собствена безопасност, моля, следвайте инструкциите за безопасност, докато работите с отрезни инструменти.

  • Бъдете внимателни при разопаковане на лентите и циркулярите. Лентите са опаковани под напрежение. Пазете върха на зъбите, особено на твърдосплавните ленти и дискове. За допълнителни указания се обърнете към екипа на Вен-Екс ООД.
  • При разопаковане и инсталиране на инструмента, винаги носете защитни обувки, ръкавици и предпазни очила.
  • Свалете защитата на зъбите след инсталиране на инструмента на машината.
  • Затворете капака на машината по време на работа.
  • Ако е възможно, изключете главния прекъсвач при смяна на лентата или циркуляра.
  • Ще намерите допълнителни инструкции за безопасност в инструкцията на производителя на машината