Продължителността на живота на лентата зависи основно от правилното ѝ въвеждане в експлоатация. Даваме следните указания:

  • Определете подходящата скорост на рязане Vc (m/min) и на подаване Vz (cm²/min)

  • Започнете с 50% скорост на рязане и 70% скорост на подаване. (виж графиката)

  • При наличие на вибрации намалете скоростта на рязане, докато те спрат.

  • След отрязване на приблизително 400 – 600 см2, или поне 15 минути чисто рязане за тръби и профили, можете да започнете леко увеличаване на скоростта на рязане и подаване до оптималните стойности.