Измервателни уредиУред измерващ скоростта на лентата


Повече от 30 % от използваните отрезни машини показват отклонения при показанията на скоростта на рязане.За да се избегне преждевременното изхабяване на отрезната лента препоръчваме използването на специален уред измерващ изключително точно коростта на лентата.
Надежден и лесен за употреба нашият уред позволява на оператора на машината да постигне максимално добри резултати и да увеличи максимално живота на отрезната лента като има възможност да измери и подбере правилната скорост на рязане.


Уред за измерване моментът на сила при монтаж на отрезната лента


Хонзберг препоръчва при монтаж на машината отрезната лента да се натегне с усилие от 300 N/mm, с което се постига максимална ефективност при рязане и се избягват нежелани резултати като например неправилен и назъбен разрез при недобре опъната лента или бързото изхабяване и скъсване на лентата при пренатягане.
Със специално разработения от Хонзберг уред вие можете лесно и точно да измерите и проверите с каква сила е опъната лентата на машината, с което несъмнено ще удължите максимално времето на използване на отрезната лента, както и ще постигнете аксимална ефективност на рязане.


Рефрактометър


За повишаване ефективността на рязане и удължаване живота на отрезната лента препоръчваме използването на рефрактометър, чрез който можете прецизно да измерите процентното съдържание на масло в охлаждащата течност.
За ниско и средно легирани стомани препоръчваме 8-12% съдържание на масло в течността, а при рязане на високо закалени стомани 13-18% съдържание на масло в течността.
Експлотационната ефективност на отрезната лента е пряко зависима от точното определяне на необходимото масленото съотношение в охлаждащата течност, което налага регулярно измерване и мониторинг с рефрактометър.


Измервателните уреди са произведени от немската фирма Хонзберг и можете да закупите директно от нас – всички уредите имат 1 година гаранция.
При необходимост наш технически сътрудник може да посети вашето предприятие и да извърши необходимите замервания на вашите отрезните машини.