Биметални отрезни ленти

Разполагаме на склад с отрезни биметални ленти от всички модели на фирма Honsberg - Германия - един от водещите производители в световен мащаб.

Лентите са от специална високолегирана подобрена стомана в носещата част и кобалт-молибден на върховете на зъбите М42. Подходящи са за рязане на различни видове стомана с твърдост ~45 HRc и с различни диаметри.

Променлива стъпка на зъбите

Променливия брой зъби в инч позволява значително да се намалят вибрациите при рязането на материали с голям диаметър. Удобен е за универсално използване на биметалната лента - както за рязане на тръби, така и за рязане на плътни материали и профили с различна форма и диаметър. По този начин не се налага смяна на различни ленти в процеса на работа
Как да подберем подходящата стъпка на зъбите?
Тръби


Плътни материали

Въвеждане в експлоатация на нова лента


Препоръчителни скорости на рязане

Групи материал Скорост на рязане m/min   Групи материал Скорост на рязане m/min
Конструкц. Стомана до 500 N/mm2 68 - 74   Легирани инструм. Стомани 25 - 50
Конструкц. Стомана 500 - 700 N/mm2 60 - 70   Бързорезни стомани 30 - 50
Стомана 700 - 1200 N/mm2 25 - 40   Клапанни стомани 20 - 40
Циментуеми стомани 40 - 80   Неръждаеми стомани 30 - 45
Азотирани стомани 20 - 40   Жароустойчиви стомани 15 - 30
Автоматни стомани 70 - 80   Сплави 15 - 30
Подобрени стомани 50 - 70   Титан 15 - 20
Лагерни стомани 45 - 60   Стоманени отливки 40 - 50
Пружинни стомани 40 - 60   Чугунена отливка 30 - 50
Нелегирана инструмент. Стомана 40 - 65   Твърд бронз 30 - 50
По-важни указания за въвеждане в експлоатация на нова лента

1. Определете подходящата скорост на рязане и на подаване по съответната таблица.
2. Започнете с 50% скорост на рязане и 70% скорост на подаване
3. При наличие на вибрациите намалете скоростта на рязане, докато те спрат
4. След отрязване на приблизително 400 - 600 см2, или поне 15 минути чисто рязане за тръби и профили, можете да започнете леко увеличаване на скоростта на рязане и подаване до оптималните стойности.